🎊🎊🎊CHÚC MỪNG 2 HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GROOMER TẠI BEAUTY PET JAPAN🎊🎊🎊

Hai bạn đã rất cố gắng học tập và thực hành. Mong hai bạn hãy cố gắng rèn giũa tay nghề và kinh nghiệm trong thực tế và trở thành một người Groomer chuyên nghiệp.💝💝💝