Buổi học LOẠI BỎ CAO RĂNG lần thứ 2!

Chú cún này khi chưa quen với thao tác lấy cao răng đã cử động nhiều nhưng đã thôi cử động giữ chừng nên chú cún này rất thông minh và ngoan ngoãn. Học viên tại #BeautyPetJapan đã lấy cao răng thành thạo dù chỉ mới là buổi học thứ 2!!!

Kềm sẽ giúp lấy đi các mảng cao răng lớn, Cây cạo cao răng sẽ giúp lấy cao răng nhỏ. Sau khi hoàn thành sẽ dùng giấy WANKO SHISEKI TORU và HAGUKI CARE OIL để bôi cho cún.