BUỔI HỌC “TIÊU HÓA Ở CHÓ” DO GIẢNG VIÊN ĐẶC BIỆT PHỤ TRÁCH

Vì ảnh hưởng của Corona nên Giảng viên tại Nhật Bản không thể về trực tiếp giảng dạy nên trường học đã sử dụng ứng dụng Zoom để tổ chức buổi học.

Buổi học hôm nay nói về chủ đề “Enzyme – Chất xúc tác sinh học có vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa đối với thú cưng”. Dù cho thú cưng ăn thực phẩm nhiều dinh dưỡng đi chăng nữa, nếu thú cưng không thể tiêu hóa và hấp thụ thì nguồn thực phẩm đó không có ích lợi. Và để tiêu hóa và hấp thụ tốt thì không thể thiếu enzyme.