BUỔI THI TỐT NGHIỆP KHÓA NGẮN HẠN 3 THÁNG

Ngày 17/9, BEAUTY PET JAPAN đã tổ chức buổi thi tốt nghiệp cho học viên Khóa học ngắn hạn 3 tháng. Khóa học ngắn tập trung dạy những kỹ năng cơ bản nên trong buổi thi này Giảng viên sẽ đánh giá thao tác cơ bản của học viên như vệ sinh tai, cắt móng, cắt kiểu teddy bear… trong thời gian quy định.