Thầy KAWASE TAKATSUNE

Giảng Viên Phụ Giảng Về Kinh Doanh・Dinh Dưỡng Học

Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc đại diện của công ty cổ phần TEZUKAYAMA HOUNDCOM.

Thầy đã làm việc tại một công ty xây dựng sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó thầy đã tự mình mở một cửa hàng cho thuê. Và hơn 10 năm mở rộng hoạt động, vào năm 1989 thầy thành lập shop thú cưng có tên là 「TEZUKAYAMA HOUNDCOM」.
Bằng cách tạo ra những thử thách mới mà những công ty khác không dám làm, phát triển những dịch vụ độc đáo đã mang lại thành tích kinh doanh hàng năm cho công ty.
Ngoài ra, thầy còn rất tâm đắc với nghiên cứu về việc cải thiện sức khỏe, thể chất thú cưng thông qua việc cải thiện chế độ ăn của mình.

Những môn học của giảng viên phụ giảng

  • Kinh doanh
  • Dinh dưỡng học Holistic
  • Dinh dưỡng học

BẰNG CẤP – GIẤY CHỨNG NHẬN

  • Chuyên gia dinh dưỡng động vật nhỏ
  • D.I.N.G.O Pro staff
  • Viện nghiên cứu y học dự phòng Yurin về phân tích tóc và Kết thúc khóa học về khoáng chất độc hại.
  • Hoàn thành tất cả các khóa học của hội thảo Macrobiotic của hiệp hội Thực Phẩm.
  • Thành viên chính thức của hiệp hội thú y Nhật Bản
  • Thành viên chính thức của Hội bảo vệ động vật Nhật Bản