SÁCH ĐIỆN TỬ “CON ĐƯỜNG GIÚP CHÓ SỐNG LÂU: 43 ĐIỀU TÂM ĐẮC”

!お知らせ!
📢📢📢THÔNG BÁO📢📢📢

𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗬 𝗣𝗘𝗧 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡の川瀬隆庸 特別講師が著書を出版致しました!!
Giảng viên đặc biệt 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐭𝐬𝐮𝐠𝐮 𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐞 của 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗬 𝗣𝗘𝗧 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡 đã xuất bản một cuốn sách!!!

「長寿犬への道 43の心得」 500円(ベトナムドン約10万ドン)
アマゾンのKindleで電子書庫を購入出来ます。
“Con đường giúp chó sống lâu: 43 điều tâm đắc” 500 yên (Khoảng 100.000 đồng)
Mọi người có thể mua trên thư viện điện tử Kindle của Amazon.

愛犬を健康に長生きするためには知識が必要です!
この本を読めば、犬の栄養の仕組みや健康になるためにはどうすればいいかが理解出来ます。
犬の健康は飼い主さん次第…。これを読んで長寿犬への道を歩みましょう♪
Để cún cưng luôn khỏe mạnh và sống lâu thì rất cần có kiến thức!
Nếu đọc cuốn sách này chủ nuôi có thể hiểu được chế độ dinh dưỡng của chó hoạt động như thế nào và làm cách để cún luôn khỏe mạnh. Sức khỏe của chó phụ thuộc vào chủ nuôi… Hãy đọc quyển sách này và tiến bước đến con đường giúp cún cưng sống lâu hơn♪

☆購入して頂いた方には、ベトナム語の翻訳をプレゼントします☆
Khách hàng mua sẽ nhận được bản dịch tiếng Việt ☆

↓リンク↓ Link:
https://www.amazon.co.jp/…/B…/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0